Tietoisuustaidot (Mindfulness)

Mitä MINDFULNESS ON?

TIETOINEN LÄSNÄOLO on taito suunnata huomio ulkoisiin ja sisäisiin ärsykkeisiin uudella tavalla TIETOISESTI TÄSSÄ HETKESSÄ ILMAN ENNAKKOASENTEITA. Kun olemme tietoisesti läsnä havaitsemme kokemuksemme yksityiskohdat juuri sellaisina kuin ne ovat tällä hetkellä, tuomitsematta tai yrittämättä muuttaa niitä.


"Nähdä maailma hiekkajyvässä.
Nähdä taivas niityn kukassa.
Pidellä ääretöntä kämmenessä.
Elää tuokiossa ajan ikuisuus."

- W.Blake

Buddhalainen mietiskelyperinne Aasiassa on n. 2500 vuotta vanha, länsimaisen lääketieteen sovellukset ovat 1960-luvulta.

Kun keho hiljenee ja mieli hiljenee, niin kehomielen viisaus pääsee loistamaan!

Tietoisuustaitoharjoittelu lisää kehon ja mielen hyvinvointia sekä stressin hallintaa ja elämänlaatu kohenee. Säännöllisesti tietoisuustaitoja harjoittavat ihmiset oppivat paremmin, ovat onnellisempia, elämänmyönteisempiä, tulevat paremmin toimeen sekä itsensä että toisten kanssa. Vaikutukset mielen tasolla liittyvät erityisesti ajattelun joustavuuteen, myötätuntoon itseään sekä toisia kohtaan sekä kasvaneeseen tietoisuuteen oman mielen toiminnasta. Fysiologisia vaikutuksia on dokumentoitu mm. stressihormonitaso laskee ja immuunipuolustusjärjestelmä vahvistuu.

Tietoisuustaitoharjoitteet perustuvat hengityksen tarkkailuun, kehon ja mielen kuunteluun sekä aistihavaintoihin. Sen voi liittää myös arjen toimintoihin, kuten tietoiseen kävelemiseen, saunomiseen, ruuhkassa ajamiseen, kassajonossa seisomiseen jne.


Tietoinen hyväksyvä läsnäolo (työ)elämän taidoissamme avaa meille uusia näkökulmia ongelmien ratkaisuissa, omien asenteiden tarkastelussa, ihmissuhteiden parantamisessa ja elämänarvojen toteutumisessa.

Lisää aiheesta koulutuksissa ja luennoissa.