ELÄMÄ ON IHMISEN PARASTA AIKAA

Terveydenhuollon ammattilaisena
olen Kouvolan kaupungin
palvelusetelituottaja tilapäisen
kotihoidon osalta.
Asiakkaat ovat ikäihmisiä ja/tai
pitkäaikaissairaita, omaishoitajan
tuettavia, joiden toimintakyky on
joko tilapäisesti tai pysyvästi
alentunut siinä määrin, että he
tarvitsevat kotona asumisen tukemiseen ulkopuolista apua (mm.laitoksesta kotiutumistilanteet)


Lähtökohtaisesti haluan arvostavasti asiakkaani kohdaten tukea hänen kokonaisvaltaista hyvää oloa ja itsenäistä selviytymistä omassa kodissaan, ylläpitää ja parantaa hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyään. Kotipalveluna tarjoan myös lapsiperheille tilapäistä lastenhoitoapua.
KOTIHOITOPALVELUA PALVELUSETELILLÄ TAI ILMAN.

OTA YHTEYTTÄ: puh 045 274 3121

terveyden-, sairaanhoitaja Eira Turkki