Työhyvinvointipalvelut

Työhyvinvointi on koko työyhteisön yhteinen asia. Lähtökohtana on välittävä ja osallistava johtaminen ja esimiestoiminta. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että tuottavuuden paranemiseen vaikuttaa ensisijaisesti työpaikan henkilöstöstä huolehtiminen. Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen työntekijä on innostunut, motivoitunut työhön ja sen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Yhdessä suunnitellen ja kehittäen uusia työn tekemisen tapoja, pidetään yllä työn terveellisyyttä, turvallisuutta ja kaikkia huomioonottavaa osallistamista ja selviytymistä työtehtävistään myös erilaisuutemme hyväksyen.

Työhyvinvointi on osana yksilön kokonaishyvinvointia. Yksityis- ja perhe-elämän, taloudellisen tilanteen ja yleisen elämäntilanteen merkitys on kasvanut niille kuuluvaan arvoonsa myös työhyvinvoinnissamme.