Työnohjaus

Työnohjaus on työhyvinvointia ja ammattitaitoa edistävää toimintaa. Johdon tuki ja yhdessä (johto, osallistujat, ohjaaja) luodut tavoitteet ovat lähtökohtana luottamukselliselle, vuorovaikutteiselle ja prosessimaiselle ohjaukselle. Ulkopuolisen, koulutetun työnohjaajan ohjaamissa tapaamisissa selkiytetään käytännönläheisesti omaa perustehtävää, työn mielekkyyttä, työtapoja, työroolia, työyhteisön toimivuutta sekä omaa jaksamista työssä. Työnohjauksen tarkoitus on avoimuus ja vastuu tuoda esille työyhteisössä puhututtavia (tunteita herättäviä) asioita, ja klikkejä. Ryhmässä kuunnellaan ja tarkastellaan omaa ja toisten toimintaa, puhetta, asenteita, uskomuksia ja ennakkoluuloja, mutta myös uusia, luovia näkökulmia ja oivalluksia. Työnohjaus voi olla myös johdon ja ohjattavien etukäteen valitsemien teemojen työstämistä (etenkin pienet työyhteisöt). Työnohjauksen perusta on toisen arvokas kohtaaminen ja aito halu yhteistyöhön. Työmenetelmänä on avointa keskustelua, toiminnallisia menetelmiä, NLP-harjoituksia ja rentoutumista.

Annan työnohjausta yksilöille, esimiehille, työyhteisöille ja ryhmille. Tapaamiset ovat 3 – 4 viikon välein 1½h kerrallaan. Työnohjauksen kestoksi suositellaan vuodesta kahteen vuotta. Muutosprosessi vie aikaa. Työnohjaus on investointi ohjattavan kehittymiseen, jaksamiseen ja hyvinvointiin.
Olen Suomen Työnohjaajat ry:n jäsen ja toiminnassani noudatan yhdistyksen eettisiä periaatteita.