Työnohjaus

Työnohjaukseni lähtökohtana ovat aina johdon tuki ja ohjattavieni tarpeet sekä heidän kanssa yhdessä laaditut tavoitteet. Kestäviin tuloksiin pääseminen edellyttää aitoa halua yhteistyöhön, työnohjaukseen sitoutumista ja säännöllisiä tapaamisia. Onnistuessaan toiminnassa on hyvä keskinäinen luottamus, toisen arvokas kohtaaminen ja kannustava ilmapiiri.

Turvallisessa ja läpinäkyvässä työnohjauksessa rohjetaan ottamaan esille työyhteisöä puhututtavia (tunteita herättäviä) asioita, asenteita ja klikkejä, samalla se innovoi luovia ajattelu- ja toimintatapoja - myös antaa toivoa muuttuvan työelämän haasteisiin.

Työnohjaajan kanssa yhteistyössä selkiytetään käytännönläheisesti omaa perustehtävää, työn mielekkyyttä ja merkitystä, työtapoja, työroolia, työyhteisön toimivuutta sekä omaa jaksamista työssä. Tavoitteisiin prosessinomaisesti eteneminen edellyttää osallistavaa ja aktiivista vuoropuhelua (dialogi) ja kuuntelua.

Työnohjaus voi olla myös johdon ja ohjattavien etukäteen valitsemien teemojen työstämistä. Työnohjauskoulutukseni ja toimintani suuntaus on dialogisuus, ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys. Lisänä ohjauksessa käytän myös toiminnallisia menetelmiä, NLP-harjoituksia ja rentoutumista.

Olen Suomen Työnohjaajat ry:n jäsen ja toiminnassani noudatan yhdistyksen eettisiä periaatteita.